top of page
1920x1920-AA3_E-TRON_D_161002_1.jpg
audi-logo-png-1920x1080-hd-1080p-1920_ed

audi a3

Audi A3 e-tron:

20-25 km/ladetime er det raskeste Audi A3 e-tron kan lade. Det tilsvarer å lade på en 3,6kW ladestasjon, og bilen vil ikke lade raskere med en kraftigere stasjon.

Ladehastigheten er basert på et energiforbruk mellom 1,5 – 2,0 pr. kWh/10 km

Maks ladeeffekt = 3,6 kW, 16A. Maks ladehastighet 20 - 25 km per ladetime.

Den vil da teoretisk kunne lade fra tomt til fullt batteri på under 3 timer.

Nyttig Info:

bottom of page