top of page
audi-logo-png-1920x1080-hd-1080p-1920_ed

audi Q7

Audi Q7 e-tron:

35-50 km/ladetime er det raskeste Audi Q7 e-tron kan lade. Det tilsvarer å lade på en 7,2kW ladestasjon, og bilen vil ikke lade raskere med en kraftigere stasjon.

Ladehastigheten er basert på et energiforbruk mellom 1,5 – 2,0 pr. kWh/10 km

Maks ladeeffekt = 7,2 kW, 32A. Maks ladehastighet 35 - 50 km per ladetime. Den vil da teoretisk kunne lade fra tomt til fullt batteri på under 3 timer.

Nyttig Info:

bottom of page