bmw-logo-2020-grey.png

BMW i3

BMW i3:

55-70 km/ladetime er det raskeste BMW i3 - EL 7,4kW kan lade. Det tilsvarer å lade på en 7,4kW ladestasjon, og bilen vil ikke lade raskere med en kraftigere stasjon.

Ladehastigheten er basert på et energiforbruk mellom 1,5 – 2,0 pr. kWh/10 km

Maks ladeeffekt = 7,4 kW, 32A. Maks ladehastighet 35 - 50 km per ladetime. Den vil da teoretisk kunne lade fra tomt til fullt batteri på under 3 timer.

Nyttig Info:

Egenskaper:

INFO - Type 2 kabel.PNG

Bilde:

Bilde 23.06.2020, 11 05 11.jpg
Bilde%25252023_edited_edited.jpg
WALLBOX - PULSAR
 "Beste løsning for BMW i3!"