Grunnpakke el-installasjon med Dynamisk styring 

Grunnpakke el-installasjon inneholder følgende:

 • 15meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt
 • 2 gjennomboringer i trevegg
 • (kombi)automatsikringetter ditt nettsystem
 • Jordfeilbryter Type B hvis det ikke er i laderen
 • Inntil 4 timer arbeid på stedet
 • Montering, tilkobling, og test av ladestasjon
 • Maks 30 km kjøring fra installatørs kontor–total60km tur-retur
 • Dokumentasjon
 • Eventuelt søknad til netteier for installasjon av 32A

Grunnpakke el-installasjonmed PowerBoost inneholder følgende:

 • Alt i«Grunnpakke el-installasjon»
 • PowerBoost-enhetetter ditt nettsystem
 • 15meter datakabel frem til lader
 • Montering og test av enheten i sikringsskap

Det forutsettes:

 • Normal tilkomst, kapasitet og plass til sikring og jordfeilbryter i sikringsskap.
 • Installert overspenningsvern.
 • At du er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres. Alternativt at du fremleggeren godkjenning fra eier etc. for dette.
 • At gravearbeidertilfredsstillendeutført.Koordinergjernemed installatør.

Arbeid og materiell utover grunnpakken avtales mellom kunden og el-installatør og faktureres direkte fra el-installatør.

Dette er PowerBoost:
PowerBoost gir høy ladeeffekt selv med liten hovedsikring. Uten PowerBoost må ladehastigheten begrenses slik at laderen ikke overbelaster huset og sikringen ryker. Dette gir dårlig utnytting av tilgjengelig effekt når man ikke koker, vasker, dusjer, osv. Med PowerBoost får man maksimal utnytting av ledig kapasitet i huset.

 

 

Klargjort for oppgraderinger. Uansett hvilket behov du har i dag vil installasjonen være klargjort for inntil 3-fase/32A om du på et senere tidspunkt skulle ha behov for mer ladeeffekt. Wallbox-laderne er fleksible – man kan øke effekten fra 7,4 kW til 22 kW med samme lader.

Nå kan du bestille grunnpakke el-installasjon med PowerBoost. Dette gir automatisk lasthåndtering for maksimal tilgjengelig effekt. Måler forbruket for hele huset og gir optimal ladehastighet. PowerBoost-enheten vil bli montert i sikringsskapet samtidig med montering av lader.

Bor du i borettslag eller et sameie vil det kreve nærmere avklaringer for å kunne gi pris på installasjon. Skjema for forespørsel om ladeanlegg i borettslag/sameie.

NB! Grunnpakke el-installasjon med PowerBoost kan ikke leveres til vanlig Pulsar – kun til Pulsar Plus og de andre Wallbox-laderne.

 

Bor du i borettslag eller et sameie vil det kreve nærmere avklaringer for å kunne gi pris på installasjon. 
Send oss en e-mail til info@mrelektro.no eller benytt deg av skjemaet nederst på hovedsiden. 
En av våre ansatte vil svare deg kort tid etter.

Installasjon av lader med dynamisk styring

kr 7 990,00Pris